Všeobecné obchodní podmínky

I. Pojmy

 1. Můj řecký pobyt (mujreckypobyt.cz) je internetový portál, který je provozován Cestovní agenturou Můj řecký pobyt (dále jako mujreckypobyt.cz”).
 2. Mujreckypobyt.cz, IČ mujreckypobyt.cz, IČ: CZ86918621. Odpovědná osoba: Janis Koreček, Květnového vítězství 1362/58, Praha 4, 14900 – CZ
 3. Klient mujreckypobyt.cz je kupující, který využil služeb portálu mujreckypobyt.cz
 4. Provozovatel ubytování je majitel, správce nebo jiný zmocněnec s právem poskytovat ubytování, jehož služby jsou nabízeny na portálu mujreckypobyt.cz.

II. Základní definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, které vznikají uzavřením obchodní smlouvy mezi klienty mujreckypobyt.cz a společností mujreckypobyt.cz.
 2. mujreckypobyt.cz je zprostředkovatelem prodeje turistických ubytovacích kapacit v Řecku a na Kypru. Zprostředkovává prodej jednotlivých složek cestovního ruchu. Společnost mujreckypobyt.cz sama o sobě žádné ubytování neposkytuje.
 3. Jiné složky cestovního ruchu mohou být také odděleně prezentovány na internetovém portálu mujreckypobyt.cz.
 4. Mujreckypobyt.cz zprostředkuje příležitost k uzavření zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu. Mujreckypobyt.cz není smluvní stranou mezi klientem, který uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu s mujreckypobyt.cz a provozovatelem ubytování. Mujreckypobyt.cz tak nemá vůči tomuto smluvnímu vztahu žádné povinnosti a nenese za něj ani odpovědnost.

III. Objednávka

 1. Mujreckypobyt.cz zprostředkuje příležitost k uzavření zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu. Mujreckypobyt.cz není smluvní stranou mezi klientem, který uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu s mujreckypobyt.cz a provozovatelem ubytování. Mujreckypobyt.cz tak nemá vůči tomuto smluvnímu vztahu žádné povinnosti a nenese za něj ani odpovědnost.
 2. Mujreckypobyt.cz nabízí na své platformě výběr provozovatelů přímého ubytování.
 3. Podmínky ubytování a ceny jsou určovány jejich provozovateli. Je třeba se jimi vedle těchto VOP řídit. Ti mohou také žádost o rezervaci zamítnout bez uvedení důvodu.
 4. Klienti si volí délku ubytování a další možnosti podle svého uvážení, musí však vzít v potaz pravidla daného provozovatele jako jsou například rezervace minimálního počtu dní v sezóně nebo stornovací podmínky a další.
 5. Po potvrzení objednávky a finální ceny provede klient provede skrze webovou platformu nezávaznou objednávku a vybere formu platby. Ta prozatím nebude realizována. Mujreckypobyt.cz ověří u provozovatele, zda může být objednávka v daném rozsahu realizována. Pokud ano, objednávka se stává závaznou a otevře se platební brána, kde klient uhradí plnou částku.
 6. Platební jsou možnosti jsou skrze kreditní kartu, systémem Paypal a bankovním převodem

IV. Storno podmínky a další ustanovení

 1. Stornování objednávky před zaplacením je možné v plné výši. Pokud již byla částka zaplacena, řídí se individuálně podle všeobecných obchodních podmínek daného provozovatele ubytování.
 2. Všechny změny včetně změn termínu je klient mujreckypobyt.cz povinen oznámit mujreckypobyt.cz.
 3. Reklamace se podává přímo provozovatelům ubytovacích služeb. Pokud se klienti rozhodnou ubytovací zařízení nebo jeho služby reklamovat, musí tak učinit bezodkladně. O podání reklamace informuje klient také mujreckypobyt.cz.
 4. Reklamaci spojené s objednávkou služeb na portálu mujreckypobyt.cz se podávají mujreckypobyt.cz písemně nebo elektronickou poštou.
 5. Pokud jsou tyto všeobecné obchodní podmínky v kolizi se všeobecnými podmínkami provozovatelů ubytování, pak není-li v konkrétním případě řečeno jinak, mají přednost všeobecné obchodní podmínky provozovatelů ubytování.

V. Osobní údaje

 1. Klient mujreckypobyt.cz souhlasí, že mujreckypobyt.cz bude moci nakládat s osobními údaji – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a kontakt za účelem zprostředkování a komunikace s ubytovacími zařízeními.
 2. Nakládání s osobními údaji podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonu č. 480/2004 Sbírky.
 3. Mujreckypobyt.cz se zavazuje nepředávat poskytnuté osobní údaje klientů mujreckypobyt.cz třetím stranám vyjma těch, které přímo souvisí s objednáním služeb mujreckypobyt.cz, tedy provozovatelům ubytovacích zařízení případně jiných jednotlivých složek cestovního ruchu.
 4. Klientům mujreckypobyt.cz mohou být zasílána obchodní sdělení, které může klient kdykoliv odhlásit elektronickou formou.
 5. Více o zpracování osobních informacích naleznete zde.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídím českým právem.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 2. 2020